postaus_luonnonlumoama-design-from-finland

Luonnon lumoamalle myönnetty Design from Finland -merkki

Turussa toimivalle Luonnon lumoamalle on myönnetty Design from Finland -merkki.

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Merkki kertoo, että yritys on investoinut ammattimaiseen muotoiluun ja saavuttanut liiketoiminnallista hyötyä muotoilun avulla. Käyttäjälähtöisyys on myös ensisijainen vaatimus merkin saamiseksi.

– Muotoilun merkitys Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle on erittäin suuri ja kasvaa koko ajan. Muotoilua voi ja pitäisikin hyödyntää yrityksissä eri toimialoilla laajasti. Myös muotoilun rooli moninaistuu. Hyvän muotoilun ytimessä oleva käyttäjälähtöisyys on minusta ehdoton edellytys tuotteen menestykselle, kertoo Brand Manager Johanna Lahti Suomalaisen Työn Liitosta.

Suomi on korkean osaamisen maa, jonka kilpailuvaltti on nimenomaan aineettoman, korkean osaamisen töissä. Arvoketjut ovat muotoutumassa uudestaan, ja lisäarvoa voidaan luoda nimenomaan muotoilulla, Lahti jatkaa.

Lisätietoja

Jenni Hanhilammi-Kaipainen, Luonnon lumoama, mail@luonnonlumoama.fi, www.luonnonlumoama.fi
Johanna Lahti, Brand Manager, Design from Finland / Suomalaisen Työn liitto, 040 591 6143, johanna.lahti@suomalainentyo.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi

Design from Finland -merkki viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alkuperästä. Merkki kertoo edelläkävijäyritysten panostuksesta suomalaiseen muotoiluun osana yrityksen liiketoimintaa ja menestystä. Käyttäjälähtöisyys on merkin ytimessä. www.designfromfinland.com

Leave a Comment

0 tuotetta - 0,00